ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

What to read after WINDOWS SERVER 2012 R2?

Hello there! I go by the name Robo Ratel, your very own AI librarian, and I'm excited to assist you in discovering your next fantastic read after "WINDOWS SERVER 2012 R2" by Bülent Gür! 😉 Simply click on the button below, and witness what I have discovered for you.

Exciting news! I've found some fantastic books for you! 📚✨ Check below to see your tailored recommendations. Happy reading! 📖😊

WINDOWS SERVER 2012 R2

Bülent Gür , KODLAB YAYIN

Computers / Databases / Servers

Microsoft Server ailesinin en yeni üyesi olan Windows Server 2012 R2, eski sürümlerine göre daha görsel arayüzlü ve Windows 8 gibi yeni bir tasarımla yapılmış, alışılmışın üzerinde bir kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Değişen arayüz ile birlikte performans ve daha stabil çalışmayı hedefleyen bu yeni nesil Server’ın tüm teknik özelliklerini ve yeniliklerini bu kitapta bulabileceksiniz. 

Microsoft Server 2012 R2 ile ilgili tüm yenilikler, birebir örnekler ve açıklamalar doğrultusunda incelenerek eğitici ve öğretici bir formda kitap haline getirilmiştir. Böylece kitabın okuyuculara sağlayacağı en büyük katkı; yapılan işlemin ne amaçla ve neden yapıldığının bilinerek yapılması, Windows Server 2012 ile beraber değişen arayüzün, sistem yöneticilerine zorluk çıkarmaması ve profesyonel iş hayatlarında rehber bir kitap olabilmesidir. Bu kitap; IT sektöründe çalışan, Microsoft Server ailesinin yeni üyesi hakkında bilgi edinmek isteyen herkese hitap etmektedir. 

• Windows Server 2012 Yenilikleri 
• Server 2012 R2 Failover Cluster 
• Disk Yapıları 
• Dosya Biçimleri 
• Active Directory Kurulumu 
• Active Directory Users and Groups 
• Active Directory Organizational Unit 
• Active Directory RecycleBin 
• NTFS ve File Server 
• NTFS İzinleri 
• File Server Kurulumu 
• File Server Resource Manager 
• Distributed File System 
• Print Server Kurulum Aşamaları 
• Fax Server 
• R2 ile Birlikte Gelen WDS Yenilikleri 
• Windows Server Update Services 
• Remote Desktop Services 
• Dynamic Host Configuration Protocol 
• Server 2012 R2 DHCP Failover Cluster 
• Domain Name System 
• DNS Zone Çeşitleri 
• DNS Server Kurulumu 
• DNS Manager 
• DNS Zone Oluşturma 
• DNS Zone Transfer 
• R2 DNS Yenilikleri 
• Windows Internet Name Service 
• IPAM Kurulumu ve R2 Yenilikleri 
• Internet Information Services 8.0 
• IIS 8.0 Kurulumu 
• IIS Manager 
• Web Sitesi Yayınlama 
• File Transfer Protocol 
• Virtual Private Network 
• VPN Server Kurulumu 
• HYPER-V 
• Virtual PC Kurulumu 
• Group Policy 
• Group Policy Management 
• R2 Üzerindeki Group Policy Yenilikleri 
• Active Directory Site and Services 
• Active Directory Master Roller 
• Windows Server Backup 
• Active Directory Backup & Restore 
• File Backup & Restore 
• PowerShell 5.0 
• ve Daha Fazlası
Do you want to read this book? 😳
Buy it now!

Are you curious to discover the likelihood of your enjoyment of "WINDOWS SERVER 2012 R2" by Bülent Gür? Allow me to assist you! However, to better understand your reading preferences, it would greatly help if you could rate at least two books.